dnes je piatok,  28. február 2020,  meniny má Zlatica,  počet dní do splnu: ,  dnes východ slnka: 06:33,  dnes západ slnka: 17:24
globpneu.sk

Chyť a pusť a čo si chceš privlastniť nepusť - článok

autor: jomi
pridané: 25.5.2013 0:46

Môj osobný názor na ChaP: Chyť a pusť a čo si chceš privlastniť nepusť.Okolo zákonnej možnosti podať návrh užívateľa revíru Ministerstvu životného prostredia na vyhlásenie časti rybárskeho revíru, prípadne celého rybárskeho revíru za revír s režimom bez privlastnenia si úlovku, sa vedie dlhoročná diskusia. Pre lepšie pochopenie záveru môjho článku musím trochu obšírnejšie. Citujem z legislatívy pre pochopenie mojich myšlienkových postupov.Stanovy Slovenského rybárskeho zväzu v § 1 ods. 1. hovoria: Citujem. „Slovenský rybársky zväz (ďalej len zväz alebo SRZ) je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva.“Vyhláška č. 185/2006 ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 o rybárstve v § 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia, v ods 1 hovorí: Citujem. „Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru, v ktorom bude lov vykonávať.“ V ods. (2) hovorí „Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac a) dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, prípadne kombináciu dvoch kusov týchto druhov, b) štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo c) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg.“Zákon č. 139/2002 o rybárstve v § 4 Výkon rybárskeho práva v ods. (1) hovorí: Citujem. „Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky. V § 8 Rybárske revíry s režimom bez privlastnenia si úlovku hovorí: Citujem. „(1) Ministerstvo na návrh užívateľa môže v záujme umožnenia lovu jednotlivých druhov rýb trofejných veľkostí vyhlásiť časti rybárskeho revíru, prípadne celý rybársky revír za revír s režimom bez privlastnenia si úlovku. (2) Užívateľ je povinný označiť hranice rybárskeho revíru podľa odseku 1 tabuľkou s nápisom „Lovenie rýb a ich púšťanie“.  (3) V rybárskom revíri s režimom „Lovenie rýb a ich  púšťanie“ je zakázané ulovenú rybu si privlastniť.“Toľko z legislatívy pre oživenie čo je rybolov. Ale nedá my vysloviť názor, že „možnosť“ púšťať ryby má každý rybár na každom revíry.  Prečo teda žiadajú vyhlasovať  revíry za CH a P? No asi v záujme umožnenia lovu jednotlivých druhov rýb trofejných veľkostí, a teda asi tak trochu aj pre svoje egoistické záujmy. Aby sa bolo čím pochváliť. Teda na úkor ich záujmov o ulovenie trofejných rýb, ktoré síce humánne pustia, aj im nasprejujú papuľku (na súkromných revíroch takmer povinnosť), sú obmedzovaní normálni rybári“ znížením počtu revírov.Na záver nechávam neadresný odkaz. Vážení rybári. Snažte sa a naučte sa chytať trofejné ryby na normálnych revíroch. Nevyhradzujte si právo na vypestovanie svojich kapitálnych úlovkov na úkor normálnych rybárov uplatňujúcich svoje zákonné práva! Veď v posledných desaťročiach sa chytilo obrovské množstvo kapitálnych úlovkov, keď ešte žiadny revír CHaP neexistoval. Kto číta PaR vie, že decembrové číslo vždy prináša ročný sumár a vyhodnotenie súťaže o najväčší úlovok. Tam sa pozrite.            Preveril som, koľko je asi revírov vyhlásených za ChaP zo zväzových revírov. Urobil som výpis zo 73 revírov Zväzu. http://www.mojrybolov.sk/?page=reviry . Nezobrazuje dobre tabuľku týchto revírov, tak ju sem nedám. Našťastie iba 12 organizácií SRZ má po jednom zväzovom revíre v režime CH a P. Aj tak je to 16,4 %. A možno ešte nejaké úseky revírov. K  tomu si pripočítajte súkromné revíry CH a P a možnosť chytiť a pustiť na všetkých existujúcich lovných revíroch a máte viac možností ako rybár CH a N.A ako máme my normálni rybári chápať napríklad takéto úvahy? Vyberám ukážku zverejneného názoru. „CHYŤ a PUSŤ nový fenomén prístupu k rybolovu“Chyť a pusť je fenoménom nového prístupu k rybárstvu - rybárskemu športu, k tráveniu voľných chvíľ s udicou pri vode, ale aj k novému prístupu k vode a jej obyvateľom, naplňujúcich heslo: „Len rybu, ktorú pustíte môžete znovu chytiť". Je pravdou, že lov bez privlastnenia úlovku sa začal uplatňovať hlavne v športovom rybolove, ale v dnešnej dobe k tomuto spôsobu inklinuje aj veľa ľudí, ktorí chodia k vode relaxovať a lov sa stáva len zdrojom zážitkov, oddychu a realaxu. Protipólom tohto spôsobu  lovu je spôsob „ chyť a zožer" (prepáčte mi to expresívne vyjadrenie) ale chcel som zdôrazniť krajný pól rybárčenia – lov pre zabezpečenie rybacej pečienky. Rybári, ktorí svoj rybársky sen naplňujú v zmysle hesla: „Keď už som za tú povolenku vysolil peniaze, tak nech sa mi to oplatí", vedia o čom hovorím. Pravdou je, že vo väčšine organizácií sa vychádza v ústrety práve takýmto rybárom, zarybňovaním „akvárií" a následným jeho vylovením a natlačením do mraziakov (v lepšom prípade). Ale tu sa pisateľ tohto článku (na stránke http://www.srzkysuca.sk/clanky/vseobecne/item/592-chy%C5%A5-a-pus%C5%A5-nov%C3%BD-fenom%C3%A9n-pr%C3%ADstupu-k-rybolovu.html) dopúšťa viacerých omylov. Fenomén, to pripúšťam, je to nová skutočnosť v našich radoch, ktorá nastala v poslednom období. Ale „chyť a zožer", to už je veľa. A „lov pre zabezpečenie rybacej pečienky“? Aj keď to autor myslel v prenesenom slova zmysle, to je tiež veľa. A „zarybňovaním „akvárií" a následným jeho vylovením a natlačením do mraziakov“? Tak to už je vrchol jeho fantasmagórie! Nechápem, ako môžu negovať práva rybárov takýmto neokrôchaným spôsobom. Ja som predsa nikdy nikomu nevyčítal, že keď mu nechutí rybacie mäso, že je menejcenný, alebo čo. No aj ja si ryby privlastňujem, ale aj tak môžem konštatovať, že 80% ulovených rýb som pustil. Aj s podmierečnými a „nokonzumovateľnými“. A tak mimochodom ma napadlo, ako by to fungovalo u poľovníkov, že „zastrel a pusť“? No asi by bola tá zver taká deravá ako tie naše ryby. Už mi to pripadá ako vnucovanie nejakého náboženstva.Na záver uvádzam príklad chytanej a púšťanej ryby, dorástla už nad 10 kg: http://www.srz-zvolen.sk/index.php/galeria/132-orthodox-cup-2013 Vážení, niektorí zabúdate dodržať heslo „šetri ma, obieham viac krát“.          jomi


počet zobrazení: 3 916
počet hlasov: 3
kategória: iné
 

komentáre

gamo , 22.6.2013 o 8:32

Môžeme sa tu baviť a oddeľovať zlé od ríbezle, ale fakt je, že ak bude všetko pokračovať po starom - ako doteraz, tak zväz ako ho poznáme do 15 - 20 rokov zanikne a prejdeme na systém západného typu. Začo samozrejme nebudú zodpovední "normálni" rybári, ale práve mäsiari, pričom však v konečnom dôsledku výsledok bude rovnaký. Zaujímavou strednou cestou by bolo prejsť na systém ako majú poľovníci, povedzme vzhľadom na úlovky (privlastnené) predchádzajúceho roku by sa vypracoval plán lovu pre daný revír(y) - koľko kapra, šťuky, pstruha sa môže vytiahnuť, aby bola zachovaná primeraná reprodukcia. Samozrejme, kontrola takéhoto systému by bola ešte ťažsia a znamenalo by to ešte viac byrokracie, ale iná stredná cesta asi nie je. Ak to bude takto pokračovať ďalej, nebude čoskoro čo chytať. A ešte raz zopakujem, rybárske právo je právo chrániť, chovať, loviť a až následne privlasniť ryby, presne v tomto poradí, pretože opačne to nejde.

lunimus , 20.6.2013 o 13:49

Ešte mi nedá, aby som nepridal ďalší svoj názor, resp. doplnenie toho, čo som už povedal. V poslednom čase sa nám v rybárskych radoch silno rozmáha teória CHaP a to až do takej miery, že normálni rybári sa pomaly boja priznať, že si od vody vzali za rok svojich pár kusov rýb. Osobne mám ryby na tanieri veľmi rád, ale ako som už napísal v svojom predchádzajúcom príspevku, vždy uvažujem nad tým, čo a kedy si privlastním. To, že ma povolenky stáli za na jeden rok pre celú rodinu 150€ predsa neznamená, že si musím od vody vziať ryby v tejto hodnote! Veď ak by som to chcel takto prepočítavať, tak by som do toho musel zarátať aj čas strávený pri vode a v akomkoľvek počítaní by mi vyšlo ekonomické jedine zájsť do tesca a svoju rybu si kúpiť. K vode chodím v prvom rade relaxovať a ulovenie ryby beriem ako bonus :) Čo sa týka pojmu mäsiar, to nie je u mňa človek, ktorý berie ryby na konzumáciu pre seba a svoju najbližšiu rodinu, ale mäsiar je u mňa jednoznačne ten, kto berie za rok od vody viac rýb, než je schopný skonzumovať. Mäsiar je tiež ten, čo zapytluje pomaly každú šupinu a nie je schopný pustiť väčšieho kapra späť do vody (potom sa len divíme, prečo nie sme schopní chytiť kapra 2-3kg - jednoducho sa prirodzene nevytrelo dosť rýb). Mäsiar je u mňa ten, čo ryby loví, aby ich mohol predať v krčme za alkohol, alebo aby predal väčšie kusy na súkromný revír, prípadne loví ryby ako úplatky a "drobné" pozornosti. To všetko samozrejme môže byť v súlade s rybárskym zákonom, ale oháňať sa tým, že mám na to predsa právo mi nepríde ako celkom normálne. Tá pomyselná medza medzi normálnym rybárom a mäsiarom je veľmi individuálna, ale asi najzákladnejším určením hranice je (aspoň pre mňa) lov rýb pre naozaj vlastnú spotrebu versus lov rýb nad rámec vlastnej spotreby, ktoré rybár posúva ďalej ... Inak by bola celkom zaujímavá anketa (anonymná) kde by každý priznal KG reálne ulovených rýb a druhá anketa reálne skonzumovaných rýb za rok ...

jomi , 18.6.2013 o 23:30

Ach Gamo, Gamo. Hádam si znovu prečítaj môj článok. Aj dvakrát. A najskôr sa zamysli, až potom skús dať na papier svoj názor. Podľa niektorých rybárov sú mäsiari tí, čo si privlastňujú ryby v povolenom množstve a váhe. Ty ich definuješ ako rybárov, ktorí čo chytia to si privlastnia. Aj podľa mňa sú toto akože "mäsiari". V podstate sú to pytliaci! Ale pointa článku je v tom, že rybársky zväz bol založený za účelom chovu, ochrany a lovu rýb. Ale lovu v zmysle predpisov. Takže normálneho rybára, ktorý uplatňuje svoje práva nemožno považovať za mäsiara. Možno by sa dali považovať za rybomilov tí, čo ryby chytajú a púšťajú. Možno časť z nich ani rybacie mäso nemá rád, ani ich rodina. Takže to kvitujem. Aspoň normálnym rybárom niečo viac v tej vode zostane. Ale to je ich problém. Platia to isté, čo všetci "mäsiari". Ale množia sa hlasy, že keď si oni ryby neprivlastňujú, nemali by nič platiť, alebo menej. A tu je problém. Kvôli ich rekordným snahám sú obmedzovaní ostatní rybári, čo som v článku vysvetlil. Takže oni by chceli, aby im ich rekordné úlovky vypestovali a zaplatili ostatní normálni rybári. A nabudúce tu nepíš čo si počul. Každý niečo počujeme. Ale to je ako sa hovorí "svedectvo z počutia". To sa nikde neberie.

gamo , 15.6.2013 o 11:52

Lunimus to napisal velmi rozumne, bohuzial, ked je uz raz niekto skutocny masiar, tak si tazku hlavu z akychkolvek limitov (50ks) nerobi a berie vsetko, co chyti. U nas v organizacii som pocul o panovi, co mal za rok nejakych 10 vychadzok na pstruhovku a chytenych aj presny odpovedajuci maximalny limit ryb (toho konkretne asi svedomie nepustilo alebo co a aj podmierecne privlastnene ryby zapisoval ako mierecne - alebo jeho postup bol zapricineny tym, ze ak viac zapise, viac sa zarybni...). No a samozrejme u nas na kaprovych vodach som tiez X krat videl kuzelnicke cislo - nechaj zmiznut stuku v kufri... Ved ked mame zvysenu mieru stuka 60cm a kapor neuveritelnych 45cm, kto to kedy videl! Preto by sa mala podstatne zvysit (aspon docasne) kontrola rybarov pri vode. Ja mam napr. tento rok 26 vychadzok a 0 krat ma kontrolovala RS.

lunimus , 13.6.2013 o 12:09

Zaujímavá téma :) ... môj osobný pohľad na vec je nasledovný. Je veľký rozdiel, pri love rýb, či som chytil rybu, ktorá sa v danom revíri bežne vyskytuje, preto že je tam každoročne dosypávaná - t.j. napríklad kapor vo veľkosti 2-3 Kg na rybníkoch ... to je v princípe to isté, ako keď si kúpim kura v Tescu, len by som si ho pred tým musel uloviť ... no a je veľký rozdiel, či ulovím 15Kg kapra, ktorý sa je schopný v naších podmienkach vytierať sám. Neplatí totiž matematika, že 1x 15Kg kapor dá toľko isto ikier, ako 5x 3Kg kaprov. Ten rozdiel je niekoľko násobný ... No a potom je rozdiel, či chytím rybu, ktorá nie je schopná sa u nás samostatne vytierať (napr. Amur) tam potom tá veľkosť až tak veľkú rolu nehrá. No a potom je veľký rozdiel, či chytím rybu na hrubé náčinie a môžem ju zdolať "bleskovo" a rybe po pustení ostane dosť síl, aby to rozplávala, alebo na jemný vercajch a rybu treba "na smrť" unaviť, aby sa konečne dala vyloviť. Tiež je nutné prihliadať na zranenia ryby spôsobené pri love. No a v neposlednom rade je nutné prihliadať na to, či sa ryba v danej lokalite bežne vyskytuje, prípadne, či je šanca, že by tam bola vysádzaná. Napr. som nikde nepočul, že by sa niekam dosypala mrena ... no a napr. na Hrone v oblasti Levíc všetci rybári nariekajú, že mrenu už dávno nechytili ... musela by mať hák zažratý až riadne pri ritnom otvore, aby som uvažoval nad jej ponechaním v tejto oblasti ... Takže je asi na každom jednotlivcovi, aby si uvedomil tieto základné pravidlá a zdravú mieru ... Osobne napríklad nikdy nedávam ryby do mrazáku, lebo sa výrazne ničí kvalita mäsa. Ak teda vezmem od vody rybu, tak len vtedy, keď som ju schopný celú zjesť naraz. O.K. sú rybári, ktorým to nevadí, že je ryba z mrazáku, ale i keby som bol akokoľvek veľký rybožrút, tak keď si vezmem, že mám na svojej povolenke ročný limit 50 kaprov (prípadne sú v tomto počte aj šťuky, sumce ...) a priemerná hmotnosť bude 2,5kg tak je to za rok cca 75Kg čistého mäsa. Keď vezmem do úvahy normálny obed - porcia 200g, tak je to spolu 375 porcií, čo by znamenalo, že budem mať každý jeden deň na obed rybu. Absolútne teda nechápem možnosť zakúpiť si novú povolenku na ďalších 50ks ušľachtilých rýb ... to predsa normálna rodina nie je schopná skonzumovať ... a tu už by som veľmi uvažoval nad pomenovaním dotyčného hanlivým "mäsiar" ... Rovnako hanlivé vyjadrenie patrí odo mňa každému, kto ryby loví na predaj, alebo ako úplatky alebo akokoľvek ináč, než pre vlastnú spotrebu, prípadne pre spotrebu najbližšej rodiny ... Čo sa týka privatizácie rybníkov, asi by som sa toho trochu obával v naších slovenských podmienkach, ale súhlasil by som s nasledujúcim modelom cenotvorby rybárskych lístkov. Lov v režime chyť a pusť = 20€ ročne. Možnosť ponechania si ročne do 10kg rýb = cena povolenky CHaP + napr.10€ + každý prekročený kilogram doplatok po sezóne +2€/Kg, možnosť ponechania si do 50Kg = CHaP + 50€ + 2€ za každý prekročený kilogram ryby navyše ... potom by bolo v princípe jedno, či si niekto odnesie za deň aj 10 kapríkov od vody, lebo má na to svoj ročný limit v Kg ... a aby to bolo dokonalé, tak peniaze za kilogramy rýb by sa točili naspäť do vody v podobe násad rýb podľa kľúča, kde sa koľko a akých rýb vylovilo, tam sa ich v kilogramoch rovnaké množstvo nasype ... a v takomto režime by som nemal problém ani s tým, keby si niektorí rybári chceli odniesť od vody 10kg kapra ...

gamo , 9.6.2013 o 11:56

Ide skôr o to, že počet rybárov brutálne narastá, vybavenie sa neustále vylepšuje a ryba pokiaľ vo vode je prakticky nemá šancu byť nechytená. Či sa to komu páči alebo nie, CHaP alebo sprivatizovanie rybárstva je jeho budúcnosť. Stačí sa opäť pozrieť na západ, kde väčšina organizácii funguje na súkromnej báze, predáva sa povolenka a každá chytená ryba sa musí zvlášť zakúpiť. Toto je evidentne asi najviac fér spôsob, CHaP rybár platí len za chytenie, mäsiar si doplatí aj mäsko (a 3x si rozmyslí, či rybu zoberie - švagrovi, sesternici, susedovi alebo pre mačičku či prasiatko). A potom sa treba pozrieť na východ napr. ku nám, kde je vo väčšine revírov v podstate nič. Jednak lebo zväz je mizerný hospodár, boj proti pytliactvu smiešny a ryby v podstate zadarmo (z ceny povolenky sa zaplatí akurát administratíva a kilá násadových kaprov/dúhakov). „Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby..." - 95% členov SRZ si po prečítaní zapamätalo len tú poslednú z činností, na poslednom mieste aj preto, lebo kto nechráni a nechová, *** môže potom loviť.

adam , 29.5.2013 o 8:49

Dobrý clanok ale tazka tema, kazdy ma nato svoj uhol pohladu. Nikomu netreba uberat pravo na privlastnenie ulovku ale zas ludi trreba podla mna vychovavat aby mali jednak mieru a jednak nasli v sebe nejaku etiku tym myslim ze trofejne ryby by sa mali pustat. Jedna skupina rybarov krici pravidla prtvrdit druha sa zas povolit. Neviem si predstavit co by nastalo keby sa pravidla povolili slovaci su totiz majstrami v hladani takzvanych dier v zakone a ich uplatnovaniu v praxi. moj nazor je ty co rybyb beru tak nech platia preco sa ja mam skladat masiarom na ich plne mrazaky. Ked v takzvannych bazenoch nelovim. a uz vobec by som nedovolil vymneu ryb listka po naplneni limitu 50kusov uslachtilej ryby rocne.