dnes je utorok,  4. august 2020,  meniny má Dominik/Dominika,  počet dní do splnu: ,  dnes východ slnka: 04:30,  dnes západ slnka: 19:14
globpneu.sk

obchodné podmienky

Prevádzkovateľ eshopu PetrovZdar.sk


LovuZdar.sk s.r.o.
Školská 327
95195 Obyce

IČO: 46 424 954
DIČ: 2023395187
IČ DPH: SK2023395187

Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30398/N-Zbl

kontaktná osoba: Mgr. Jozef Horváth, +421 905 317 185, admin@petrovzdar.sk

Eshop na portáli PetrovZdar.sk slúži i na sprostredkovanie tovaru obchodných partnerov portálu PetrovZdar.sk.
Pre každý tovar ponúkaný v sekcii Eshop platia obchodné podmienky predajcu tohoto tovaru. Pri zobrazení objednávky je uvedený predajca objednaného tovaru a odkaz priamo na jeho obchodné podmienky.

Dohľad nad našou činnosťou podľa zákona 22/2004 Z.z. je v kompetencii Inšpektorátu SOI pre Nitriansky kraj: Staničná 9, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

 

 

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim: LovuZdar.sk s.r.o. Školská 327, 95195 Obyce IČO: 46424954, DIČ: 2023395187, IČ DPH: SK2023395187, zapísaná: Okresný súd Nitra, odd: Sro, vložka: 30398/N-Zbl. (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "e-shop").

2. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.

3. Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadna obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

4. Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.


5. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom

e-shopu.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

8. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru, vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Ostatné ustanovenia podľa Obchodného zákonníka SR.

2.SPÔSOB DODANIA TOVARU:
Slovenská pošta alebo Kuriér. Ceny za spôsob dodania sú uvedené v € vrátane 20% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty) a sú viditeľné pri výbere spôsobu dodania a platby tovaru pred potvrdením objednávky.

3.PLATBA ZA TOVAR
Dobierkou, platba pri preberaní tovaru kupujúcim. Je zahrnutá v cene zvolenej dopravy.

4. DODANIE TOVARU

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť tovar aj prostredníctvom spoločnosti LovuZdar.sk s.r.o. Školská 327, 95195 Obyce IČO: 46424954, DIČ: 2023395187, IČ DPH: SK2023395187, zapísaná: Okresný súd Nitra, odd: Sro, vložka: 30398/N-Zbl.. Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný kupujúcemu prostredníctvom služieb tretích subjektov.

V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.

Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten si je povinný prezrieť zásielku pri preberaní a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

Tovar bude zákazníkovi – kupujúcemu doručený najneskôr do 28 dní od doručenia objednávky. V prípade, že ste zvolili spôsob doručenia kuriérom, môže Vám byť tovar dodaný už nasledujúci deň.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaného tovaru zavinené doručovateľom a za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Ďalej predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5.OBJEDNÁVKY
Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. 
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim.

Objednávanie tovaru

1. Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.

2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.

3. Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

5. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.

6. Potvrdením elektronickej objednávky dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Účinnosť akceptácie nastáva okamihom prevzatia a zaplatenia tovaru kupujúcim.

7. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

8. Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná

a) ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Treba uviesťčíslo objednávky, meno, e-mail a popis/množstvo objednaného tovaru či služby.

6. CENY
V internetovom obchode sú všetky ceny udávané ako maloobchodné, sú uvedené v € vrátane 20% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty) a sú konečné. Predávajúci je platca DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.
Vzhľadom na pohyb cien na trhu, nevieme zabezpečiť úplne pevné ceny. Predávajúci má preto právo aktualizovať ceny bez predošlého upozornenia. Samozrejme ceny na základe cenových ponúk sú vždy platné. Ak by z nejakého dôvodu nesúhlasili ceny uvedené v eshope so skutočnosťou, predávajúci je povinný kontaktovať kupujúceho, informovať ho o danej skutočnosti a kupujúci má právo rozhodnúť sa, či zmenu ceny akceptujete alebo objednávku zruší.

7. Vrátenie tovaru

1. Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od doručenia tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu sídla: LovuZdar.sk s.r.o. Školská 327, 95195 Obyce s dokladom o zaplatení

2. Vrátený tovar kupujúci nezasiela na dobierku!

3. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho.

4. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inaknebude vrátenie tovaru akceptované. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

8. Reklamácia tovaru

1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.

2. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie.

3. Kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry na adresu predávajúceho: LovuZdar.sk s.r.o. Školská 327, 95195 Obyce.


4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru od Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť priamo na adrese predajcu od ktorého Vám tovar bude posielaný. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.


10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

2. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovávaním ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

4. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

5. Kupujúci súhlasí s poskytovaním osobných údajov spoločnosti LovuZdar.sk s.r.o. Školská 327, 95195 Obyce, ktoré sú potrebné pri jej činnosti, a to najmä na činnosti uvedené v Obchodnom registri. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.