dnes je štvrtok,  15. apríl 2021,  meniny má Fedor,  počet dní do splnu: ,  dnes východ slnka: 04:58,  dnes západ slnka: 18:34
globpneu.sk

Čo priniesla nová legislatíva - článok

autor: jomi
pridané: 16.1.2019 21:33

Čo priniesla nová legislatíva.

Chcem sa podeliť o novinky a zmeny v rybárstve schválením nového zákona o rybárstve č. 216/2018 a vykonávacej vyhlášky č. 381/2016. Mnohí ste ich iste čítali a je vám zrejmé o čo ide. Ale i tak by som pre rybársku verejnosť chcel rozpútať diskusiu ako sa s týmito zmenami oboznámila a ako ich chápe. Stretávam aj takých, ktorí ešte nič neštudovali a nechávajú si to na začiatok sezóny. Ale ako vieme, sezóna je celoročná, tak neviem na čo čakajú. Osobne som zaregistroval zo zákona niektoré zmeny. Zakázalo sa v pstruhových vodách používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. Teda zostane iba umelá hmota a chlpy. V kaprových vodách sa zakázalo loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm a loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti. Z toho plynie potreba poznať čo je 10 cm a ktoré sú invázne nepôvodné druhy rýb. A tie sú vymenované vo vyhláške.  Tiež som zaregistroval zmenu v oprávneniach člena rybárskej stráže, čomu priznám sa dobre nerozumiem. Toto budem citovať aby som nezmenil význam textu.

1. Člen rybárskej stráže je v rybárskom revíri pred začiatkom lovu, počas lovu, počas prerušenia lovu a po ukončení lovu oprávnený

  • a) kontrolovať, či osoba, ktorá loví ryby v rybárskom revíri, je na lov oprávnená, prezerať jej prostriedky určené na lov rýb, úlovky, rybársky čln a nádrže na ryby,

Kontrola podľa odseku 1 písm. a) nesmie sledovať iný záujem ako zistenie neoprávnene privlastnených rýb.

Teda čo iné bude zisťovať a ako, tak ako doteraz, neviem. Očakávam vysvetlenie od školených členov RS.

Vo vyhláške ma zaujal z § 10 čas individuálnej ochrany rýb. Tu som bol prekvapený, nakoľko PaR  1/2019 písalo že január je najlepší na lov mieňa. A bum ho. Tu sú niektoré termíny ochrany.

  • a) od 1. januára do 15. marca – mieň sladkovodný (Lota lota), ktorý sa chytal aj v januári,
  • f) od 15. marca do 31. mája
  • 10. hrúz fúzatý (Romanogobio uranoscopus),
  • 11. hrúz karpatský (Gobio carpathicus),
  • 12. hrúz Kesslerov (Romanogobio kesslerii),
  • 13. hrúz tuponosý (Gobio obtusorostris), 
  • 14. hrúz Vladykov (Romanogobio vladykovi),

teda zostal ako nástrahová rybka iba hrúz škvrnitý (Gobio gobio). Tak pozor. Poznáme ho všetci? Aj tie chránené?

Prekvapilo ma, že medzi druhy rýb, ktoré možno loviť od 1. januára do 31. decembra bol zaradený úhor európsky (Anguilla anguilla). Ten bol doteraz dva mesiace v roku chránený. Ale pozor. Iba dva kusy za deň. Skončil som, že idem na úhory. Berú tak jeden deň v týždni a pre dvoch tam týždeň sedieť nebudem. To teda budú už asi iba náhodné úlovky.

            Prekvapila ma pozitívna zmena denného času lovu rýb v kaprových vodách v mesiacoch jún až október od 00.00 h do 24.00 h. Tak to si niektorí užijú. Napríklad aj dôchodcovia.

Novinkou je kategória (uvedená v odkaze na § 7a zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny) „Nepôvodné druhy živočíchov a invázne druhy živočíchov“ a s ňou spojené zákazy a obmedzenia. Napríklad: Zakazuje sa držať, prepravovať, dovážať, chovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi alebo vypúšťať do voľnej prírody; výnimku zo zákazu môže povoliť orgán ochrany prírody na účely výskumu alebo vzdelávania. V prípade odchytu invázneho druhu živočícha sa zakazuje jeho opätovné vypustenie alebo použitie ako živej návnady.

No a množstvo úlovkov a ich evidencia sa tiež trochu zmenila. A je to aj trochu komplikovane napísané. Tu si treba uvedomiť, že kategória rýb ako „ušľachtilé druhy rýb“, ktoré niektoré organizácie uvádzajú doteraz v propozíciách pretekov a ktorá tu nebola 20 rokov ani v predchádzajúcej legislatíve tu nie je ani teraz. A znížil sa denný limit zo 7 kg na 5 kg a počet privlastnených rýb na jednu povolenku (iba v kaprových vodách) z 50 ks na 40 ks. Trochu zacitujem.

Odsek 2. Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac

  1. jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg.

Chýba mi tu ale klauzula z minulosti „alebo kombinácia týchto druhov rýb“. Majú nás za íkváčov (IQ). Predpokladám že k tomuto bude ešte potrebná konzultácia s Ing. Dobiášom z MŽP. Býva to publikované aj v PaR a iných časopisoch.

Tu je dôležitý odsek 4.  Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa odseku 2 v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí. Teda 2 ks a koniec. Tie ostatné je možno privlastniť iba pri jednej rybe z písmena a., teda keď ešte môže prebiehať lov. Toto tiež v predchádzajúcej legislatíve nebolo.

Zmenila s aj minimálna vzdialenosť medzi loviacimi z 3 m na 5 m. Môžeme sa viac oháňať. Tak pozor! Ale je tu ďalšia novinka! Tie rôzne druhy rýb, aj exotických je ťažké rozpoznať a preto bol vymyslený v § 14 odsek 17 „Ak loviaci ulovenú rybu nevie spoľahlivo určiť, vráti ju späť do vody“. A dôležitý je aj odsek 18 „Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu.“ Tu sa doplnilo „pred začiatkom lovu“, takže sa už nikto nevyhovorí, že to tu už bolo, a je to na teba.

Spôsob lovu pod ľadom je v zákone vo všetkých druhoch vôd zakázaný. Vyhláška ho definuje v § 18 ods. 6 ako „Lov rýb pod ľadom je spôsob lovu zo zamrznutej vodnej hladiny rybárskeho revíru vytvoreného z ostatnej vodnej plochy cez otvor vytvorený v ľadovej pokrývke s veľkosťou maximálne 25 x 25 cm alebo 25 cm v priemere. Rybársky revír, v ktorom sa môže vykonávať lov rýb pod ľadom určí užívateľ. Zoznam takýchto revírov platný na obdobie troch rokov užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 31. marca.“ Takže ostatná vodná plocha je definovaná v zákone.§ 2 ods. 2 písm. j. Teda užívateľ oznámi revíry do 31. marca MŽP. Uvidíme. To budú iba dáke štrkoviská a pod.

Potešujúce je ustanovenie vyhlášky, že  „Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu má rybársky prút nadohľad a môže s ním včas manipulovať.“ Takže porozprávať sa zo susedom, alebo si odskočiť do kríčkov bude legálne, ale „pozor na viditeľnosť“, nie na vás, ale vy na prúty!  Niečo sa zmenilo aj v hraničných vodách. Kto tam chodí tak dajte vedieť.

No a na margo tých 40 povolených kusov „nezúfajme, chyťme si 40 väčších kusov a neberme napr. kapra pod 50, resp. 60 cm a tak viac zavážia.“ Ešte mám nejasnosti v počte úlovkov mládeže, ale to možno predloží niekto iný. Teším sa na reakcie a postrehy.

S pozdravom Petrov Zdar    jomi

počet zobrazení: 862
počet hlasov: 1
 

komentáre

hdodo , 9.3.2019 o 13:35

už to začínam chápať :-)

hdodo , 30.1.2019 o 18:41

Ja som z toho jeleň.

jomi , 30.1.2019 o 18:24

A už je to tu. Nejasný § 14 ods. 2 písm. a) o množstve úlovkov sa už vyjadrilo MŽP SR s komentárom. Tu ho nájdete: odkaz . Myslím, že to ešte viac zamotali pre obyčajného rybára.

hdodo , 22.1.2019 o 13:50

Potešila ma denná doba lovu mesiace jún-oktober, ale čo mi vadí je tá rybka len nad 10cm. takže jomi máš pravdu asi sme dochytali miene o ktorých vieme že najlepšie berú na chvostík ,alebo malé rybky a tiež keď dobre mrzne teda mesiac január. Tiež by bolo dobre spomenúť že pribudlo do povinnej výbavy váha a podložka pod ryby ktorú ešte veľa rybárov nepoužívalo. Čo sa týka hraničných vôd tak neviem čo sa tam zmenilo?